ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება

მთავრობის სხდომა დასრულებულია. განცხადებას ამ წუთებში ჯანდაცვის მინისტრი აკეთებს.