ინტერვიუ გიორგი დიასამიძესთან

გიორგი დიასამიძე – აგრარული მეურნეობის, ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფკავშირების თავმჯდომარე