ექვთიმე თაყაიშვილის 12-ტომეული

ექვთიმე თაყაიშვილის მრავალწლიანი მოღვაწეობა 12-ტომეულში გაერთიანდა.

ტომებში თავმოყრილია ის უნიკალური მასალები, რომლებსაც დაკარგული და განადგურებული ისტორიული ტერიტორიების, ძეგლების თუ ხელნაწერების შესახებ ქართველი მეცნიერი წლების განმავლობაში პირადად იძიებდა. მრავალტომეულში გაერთიანდა თაყაიშვილის ნაშრომებიც, ექსპედიციების მასალები, სტატიები და ისტორიული დოკუმენტები.