ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - სამიწათმოქმედო იარაღები - გერმანელების დასახლება ბოლნისში
  • ქვემო ქართლი მიწათმოქმედების წარმოშობისა და განვითარების, კულტურული პურეულის სელექციათა ერთ-ერთი უძველესი კერაა.
  • XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ბოლნისში მცხოვრებმა გერმანელებმა, წარმატებით შეითვისეს ადგილობრივი მოსახლეობის სამეურნეო ტექნიკური უნარ-ჩვევები, მიწის მოვლა-პატრონობის მეთოდები, საწარმოო იარაღები, კულტურულ მცენარეთა სახეობები.

ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია

დატოვე კომენტარი