ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია - ლაჰილის ოთხთავი
  • სვანეთის მუზეუმში ხელნაწერების უნიკალური კოლექციაა დაცული, რომელიც IX- XVIII საუკუნეებით თარიღდება.
  • საქართველოს ფარგლებს გარეთ, უცხოეთის სამონასტრო ცენტრებში გადაწერილ ხელნაწერთა შორის მნიშვნელოვანია მესტიის მუზეუმში დაცული, XIV საუკუნით დათარიღებული, ლაჰილის ოთხთავი. ეს ხელნაწერი ცხადყოფს სვანეთის კავშირს საქართველოსა და უცხოეთის ქართულ სამონასტრო-საგანმანათლებლო კერებთან და მათთან კულტურულ-სარწმუნოებრივ კონტაქტებზე მიუთითებს.

ექსპონატით მოყოლილი საქართველოს ისტორია

დატოვე კომენტარი