#დღისკოდი სიცოცხლისა და ერთიანობის ფორმები ბიოლოგიურ საზოგადოებაში

დღის კოდი