#დღისკოდი ქართული ხასიათი და ქართული პოლიფონიურობა, როგორც პარადოქსული მოვლენა

დღის კოდი