დებატები ევროპის შესახებ ევროპის პოლიტიკურ და ინტელექტუალურ ტრადიციაში

42° პარალელი

 

როგორ განიხილებოდა ევროპული გაერთიანების საკითხები თავად ევროპაში სხვადასხვა ისტორიულ კონტექსტებში, ევროპის გაერთიანების პროექტების რა განსხვავებულ ხედვები არსებობდა ევროკავშირის შექმნამდე და როგორი იყო ევროპული პოლიტიკური აზროვნების მიმართება ერთიანი ევროპის მიმართ მას შემდეგ, რაც ევროპის გაერთიანების პროექტი რეალობაში განხორციელდა.