42°პარალელი დაპაუზებული ხორბლის შეთანხმება

42° პარალელი