42° პარალელი - იაპონია - „მშვიდობის სახელმწიფოს“ დასასრული?!

იაპონიის ახალი კონსტიტუციის პაცეფისტური ხასიათი მის მეცხრე მუხლში გამოიხატა, რომელიც 1928 წლის ბრაიან-კელოგის შეთანხმების გამოძახილს წარმოადგენდა. შეთანხმების მიხედვით, ომი როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების დარეგულირების ინსტრუმენტი იკრძალებოდა. კონსტიტუციის მეცხრე მუხლი იყო უნიკალური ჩანაწერი, რომელმაც იაპონია მსოფლიოში ერთადერთ „მშვიდობის სახელმწიფოდ“ აქცია. შოთა თხელიძის სიუჟეტი.

42° პარალელი