42° პარალელი ჩიპების ომი და სამხედრო ინდუსტრია

აგვისტოს ბოლოს ჩინეთმა და კერძოდ ჰუავეიმ ახალი სმარტფონი გამოუშვა. თუმცა ეს მოვლენა იმაზე მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ ახალი თაობის ტელეფონის გამოშვება. სმარტფონი ადასტურებს, რომ ჩინეთმა, შეზღუდვების მიუხედავად, მოახერხა მაღალტექნოლოგიური ჩიპების წარმოება. თუმცა საბოლოო წარმატებამდე ჯერ კიდევ დიდი გზაა გასავლელი

42° პარალელი