42° პარალელი - დემოგრაფიული გადატვირთვა

პრეზიდენტმა მაკრონმა გასულ კვირას რამდენიმე საათი მიუძღვნა საფრანგეთის ახალ დემოგრაფიულ პოლიტიკას, რომელიც რადიკალურად შემცირებული შობადობაზე პასუხია. შობადობის კლება გობალური ტრენდია როგორც დასავლეთში იშე აზიაში. სანდრო ცაგარელი მოგიყვებათ როგორ არის შესაძლებელი ერთდროულად შობადობის კლება და მოსახლეობის ზრდა

42° პარალელი