უსიცოცხლო ქალაქი

ქალაქი, რომელიც სიცოცხლეს კარგავს.

ტყიბულში მოსახლეობის რაოდენობა ყოველწლიურად  მცირდება. მოსახლეობის არსებობის ერთადერთი წყარო მაღაროა, სადაც შრომას სიცოცხლის ფასი აქვს.

ახალი კვირა

დატოვე კომენტარი