თარიღი და სიმბოლოები - სტუმარი: პაატა სურგულაძე - ისტორიკოსი

დღის კოდი