ბუკა გალოგრეს სააზროვნო ველი, სადაც სამყაროს ჰუმანისტური პრინციპები ხელახალი გადააზრებით იქმნება - ავტორი ელენე ჩიტალაძე

ბუკა გალოგრეს სააზროვნო ველი, სადაც სამყაროს ჰუმანისტური პრინციპები ხელახალი გადააზრებით იქმნებაავტორი ელენე ჩიტალაძე

დღის კოდი