გენდერი და საქართველო - ძნელია თუ არა საქართველოში ქალად ყოფნა და რა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები აქვს ამ პრობლემას - სტუმარი: გვანცა ხონელიძე - იურისტი

გენდერი და საქართველოძნელია თუ არა საქართველოში ქალად ყოფნა და რა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები აქვს ამ პრობლემასსტუმარი: გვანცა ხონელიძეიურისტი

დღის კოდი