პერსონა ნოდარ კაკაბაძე - რაში იყო ნოდარ კაკაბაძის ყოველდღიურობის ღირსების ნიშანი - მანანა პაიჭაძე - გერმანისტი

პერსონა ნოდარ კაკაბაძერაში იყო ნოდარ კაკაბაძის ყოველდღიურობის ღირსების ნიშანი;

მანანა პაიჭაძეგერმანისტი

დღის კოდი