სოხუმის მე-11 სკოლის დირექტორის - ლეონტი ქუხილავას ცხოვრება ომის შემდეგ

ნინო ჭანიას სიუჟეტი.

ახალი დღე