ნინო ძანძავას „ლურჯი დღიური“- განსაკუთრებული ტექნიკით შექმნილი ფოტონამუშევრები აფხაზეთის თემაზე

ახალი დღე