ბექა ცირეკიძე - თეატრზე შეყვარებული ფოტოგრაფი

ახალი დღე