აფხაზი თავადების საარქივო მასალები საქართველოში ბრუნდება 

ახალი დღე