სოფლის ერთადერთი მოსწავლე 

ერთადერთი მოსწავლისთვის დარეკილი ზარი.

მეოთხეკლასელი რამინის გაკვეთილი კიკიბოს სკოლა-ვაგონში.

რაზე ოცნებობს 10 წლის ბიჭი სამცხე-ჯავახეთის ნახევრად დაცლილ სოფელში.