რუსთაველის თეატრის ერთგული მკერავის, ნუშო ადუაშვილის 51-წლიანი სამუშაოს ისტორია

ახალი დღე