რამდენად არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები ქვეყნაში არსებულ დაწესებულებებში

რამდენად არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები ქვეყნაში არსებულ დაწესებულებებში და რა მექანიზმებით ხდება მათი რეგულირება.

ბათუმის ტრაგედია პირველი შემთხვევა არ არის როცა უსაფრთხოების სისტემის გაუმართაობას, ზოგ შემთხვევაში კი არ არსებობას მსხვერპლი მოჰყვა.

მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი კანონმდებლობით მაღალი რისკის მქონე დაწესებულებები და ობიექტები, ექვემდებარება სახელმწიფოს მხრიდან სპეციალურ მონიტორინგს, რიგ შემთხვევებში მაინც ხდება ტრაგიკული შემთხვევები, რაც ამ სისტემების გაუმართაობით არის გამოწვეული.

მარიამ სეთურიძე ამზადებს რეპორტაჟს თემაზე.

დატოვე კომენტარი