ბაიდენ-ჰარისის უსაფრთხოების სტრატეგია

აშშ-ს ხელისუფლებამ ქვეყნისთვის საკვანძო დოკუმენტი – 48 გვერდიანი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია გამოაქვეყნა. რეალურად იგი წარმოადგენს საგზაო რუკას ამერიკის ადმინისტრაციისთვის საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში. მთავარ საფრთხედ დასახელებულია ჩინეთის მზარდი ძალა და რუსეთის იმპერიული ამბიციები. ამასთან ბაიდენის ადმინისტრაცია საფრთხეს ხედავს „საშინაო ტერორიზმშიც“, რომელიც ამერიკული დემოკრატიის საფუძვლებს ემუქრება.

42° პარალელი