კიბერთაღლითობის საფრთხეები

◾ კიბერთაღლითობის განახლებული ვერსიები და უსაფრთხოების ახალი გამოწვევები საფინანსო სექტორისთვის.

◾ როგორ შეჰყავთ მომხმარებლები შეცდომაში და რა უნდა იცოდეთ იმისთვის, რომ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია თაღლითობისთვის არ გამოიყენონ.