„ქართული რეკლამა - ისტორიის ვიზუალური უწყებანი“

#ნაშუადღევს „ქართული რეკლამა – ისტორიის ვიზუალური უწყებანი“

ქართული სარეკლამო ხელოვნების ქრონიკა 1940 წლიდან დღემდე: კინოსა და თეატრის, გამოფენების აფიშები, პოლიტიკური, აგიტაციურ-პროპაგანდისტული პლაკატები, ეტიკეტები, სამაუწყებლო პოსტერები – ექსპოზიცია გალერეაში „სქილს“.

ავტორი: ნატა ტაბიძე.

ნაშუადღევს