ქართული ენა და ეთნიკური ჯგუფები

სახელმწიფო ენა, როგორც ბარიერი.

ფლობს თუ არა ქართულ ენას ეთნიკურად დასახლებულ რეგიონებში მოსახლეობა და რა პროგრამები არსებობს პრობლემის გადასაჭრელად.

ქართული ენის გაკვეთილი მარნეულის სკოლაში და ადგილობრივების სალაპარაკო ქართული – დეტალები „ახალ კვირაში“.