პროექტი გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მხარდაჭერით

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მხარდაჭერით, ახალი პროექტი იწყება. პროექტის მიხედვით, გაძლიერდება გარემოს დაცვის საკითხებში ჩართული სახელმწიფო უწყებები, საწარმოო და გადამამუშავებელი სექტორი. პროექტის ავტორების თქმით, ის ინდუსტრიული დამაბინძურებლების ეტაპობრივ შემცირებასაც შეუწყობს ხელს.