პანდემია და ინკლუზიური განათლება

რამდენად გაამართლა დისტანციური სწავლის პროცესმა  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების შემთხვევაში?

ახალი კვირა