სოფლის ბავშვები განათლების გარეშე

სოფლის ბავშვები განათლების გარეშე – დაბა ლენტეხის სოფელ დურაშში სკოლისა და ბაღის გარეშე დარჩენილი ბავშვები.

ახალი კვირა