ინფორმაცია ჯანმრთელობისა და პირადი უსაფრთხოების შესახებ

◾ აქვთ თუ არა ჯანმრთელობისა და პირადი უსაფრთხოების შესახებ სათანადო ინფორმაცია არასრულწლოვანებს და როგორია ქვეყანაში 18 წლამდე მოზარდების ორსულობის სტატისტიკა?

კვირის მოამბე