კვლევის პრეზენტაცია

დამოუკიდებელი საგამოძიებო უწყების 15-მდე ქვეყნის საუკეთესო პრაქტიკის თაობაზე კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა.

დოკუმენტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა და ევროპის საბჭოს თანამშრომლობის ფარგლებში მომზადდა. კვლევის მიზანია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების სფეროში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის ჩატარება და საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის, რეკომენდაციების მიწოდება.