„კვირის მოამბე“, 28 მაისი, 2023 #LIVE
არჩევნების მეორე ტური თურქეთში
თავდაცვითი წარმოების შესაძლებლობები
პრობლემები სოციალურ საცხოვრისებში 
პირველი არხი ახალ მისამართზე 
ბუდაპეშტი – სპა ქალაქი

კვირის მოამბე