ხანმოკლე XX საუკუნე - 1988-91
  • დროის “აჩქარება”: ოთხი წელი, როგორც ერთი მთლიანობა
  • საბჭოთა კავშირის კოლაფსი
  • გრემ გრინის გარდაცვალება 1991 წელს
  • სამი პარადიგმის დასასრული
  • ფატიმას უწყების დროითი და ზედროითი საზრისი

ხანმოკლე XX საუკუნე

  

დატოვე კომენტარი