ხანმოკლე XX საუკუნე - 1946
  • ატომური რეაქტორი
  • რკინის ფარდა
  • ბნელი ხეივნები