ისტორიის აღქმა - რა კავშირია ერის ისტორიულ აზროვნებასა და პატრიოტიზმს შორის - სტუმარი: გია ჯოხაძე - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახ. უნივერსიტეტის პროფესორი

დღის კოდი