#დღისკოდი ისტორია და თანამედროვეობა
  • მუსიკა და ისტორია – როგორ აისახა ისტორიულ-კულტურული მოვლენები ქართულ მუსიკაში – სტუმარი: რუსუდან წურწუმია – მუსიკისმცოდნე, ემერიტუსი
  • ისტორიის აღქმა – რა კავშირია ერის ისტორიულ აზროვნებასა და პატრიოტიზმს შორის – სტუმარი: გია ჯოხაძე – ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ილიას სახ. უნივერსიტეტის პროფესორი
  • ქართული პლაკატი როგორც ისტორია – პლაკატი, როგორც ვიზუალური ხელოვნება და მასში ასახული საქართველოში მიმდინარე კულტურული და პოლიტიკური მოვლენები – სტუმარი: მარიამ გაჩეჩილაძე – გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ეროვნული კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

დღის კოდი