ქართული ანიმაციის აწმყო და მომავალი - რა შეცვალა დრომ და რა მოთხოვნებს უყენებს XXI საუკუნე ქართულ ანიმაციას - სტუმარი: ნანა სამანიშვილი - სამხატვრო აკადემიის მედიახელოვნების პროფესორი

დღის კოდი