#ამშაბათკვირას სანდრო ქათამაშვილის და მისი გუნდის ანიმაციების შექმნის ისტორია

ამ შაბათ-კვირას