ხანმოკლე XX საუკუნე - 1945
  • ომის უკანასკნელი წელი
  • გერმანული რექვიემი