ქართული პლაკატი როგორც ისტორია - პლაკატი, როგორც ვიზუალური ხელოვნება და მასში ასახული საქართველოში მიმდინარე კულტურული და პოლიტიკური მოვლენები - სტუმარი: მარიამ გაჩეჩილაძე - გიორგი ჩუბინაშვილის სახ. ეროვნული კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი

დღის კოდი