გაძვირებული სურსათი

ვინ და რა აძვირებს საარსებო სურსათს?

პრემიერის დავალება მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს და კონკურენციის სააგენტოს მონიტორინგის შედეგი.

კვირის მოამბე