ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილის ახალი შთაგონება და ექსპოზიცია

ახალი დღე