ეროვნული სასახლის ახალი პროექტის პრეზენტაცია

18 მარტს ეროვნული სასახლის ინიციატივით, სამოქალაქო და საგანმანათლებლო აქტივობებში მოსწავლე-ახალგაზრდობის ჩართულობის, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების და საგანმანათლებლო მიზნების განხორციელებისთვის აყალიბებს „თბილისის ახალგაზრდულ კლუბს“. გაწევრიანება ნებაყოფლობითია.

ახალი დღე