ცოცხალი მუსიკა - ეროვნული სასახლის მევიოლინეთა ანსამბლი „სი-მი”

ხელმძღვანელი: ელენე ცარციძე

ახალი დღე