ცოცხალი საგუნდო მუსიკა - იოსებ კეჭაყმაძის „ნეტავი გულო“ - თსუ-სტუდენტური კაპელა

ხელმძღვანელი: ლაშა მიროტაძე

ახალი დღე