ცოცხალი მუსიკა - მერი დავითაშვილის სიმღერების საორკესტრო ვერსია - „ნიჭიერთა ათწლედი“

ახალი დღე

ცოცხალი მუსიკა – მერი დავითაშვილის სიმღერების საორკესტრო ვერსია – „ნიჭიერთა ათწლედი“ 

მერი დავითაშვილი – 100