#ამშაბათკვირას გაზაფხულის საღამოა მშვიდი - გურამ ყურაშვილის სახელობის აფხაზეთის ეროვნული კაპელა

ამ შაბათ-კვირას