#ამშაბათკვირას დარისპან (დარპან) პრაშერის ისტორია

ამ შაბათ-კვირას